Shokusai Ishikura

SHOKUSAI ISHIKURA, KAGOSHIMA JAPAN

Design – Super Potato
www.superpotato.jp/

Client – Vogue Japan
www.vogue.co.jp